18 септември 2009

"Помислих си..."

Помислих си, че зная много
реших и тръгнах пак натам
през шипки и бодливи глоги

в планинския блестящ капан...

И в слънчевите снежни пръски

съзрях аз този свят мечтан,

през ведрото, кристално утро

вървях нагоре щастлив, но сам...

Мечтаех и се молех дните
на снежната ми самота безкрай,

да бъдат вечни, святи, чисти

и там да бъде моят край...

Преминах трудности и преспи

макар и по-големи от страха,

през пукащите ледникови песни

напредвах бързо, без да спра...


А мислех си, че зная много,

изкачвайки се в белия капан,

но всъщност леката тревога

подсказа ми, че малко знам...


И когато стигнах Горе

огледах се на всичките страни,

огледах и в себе си дълбоко,

разбрах за всичките лъжи...

Лъжите бързо избледняха

през свелият ми снежен мироглед,

и криви, черни те се свряха

дълбоко в мръсната си смет...


А слънцето и вятърът ме взеха

в прегръдките си вихрени, кристални

и нов, и чист с тях поехме
към висините сини и безкрайни...